Crailsheim-Zeitgeschichte eine Internetseite von Dr.rer.pol.Armin Ziegler gewünschte Kapitel bitte anklicken
Crailsheim-Zeitgeschichteeine Internetseite von Dr.rer.pol.Armin Zieglergewünschte Kapitel bitte anklicken

Aus der Oberschule ist 1954 das
                       Albert Schweitzer Gymnasium geworden!

Lehrerschaft des Albert Schweitzer Gymnasiums 

Oktober 1955

Ascher, Dr. Fritzmartin Oberstudiendircktor           Ph, B, Ch, M.

Bechtel, Albert           Oberstudienrat                    E, D, G.

Fischer, Isidor            Oberstudienrat                    D, E, F.

Mutschler, Oswin       Oberstudienrat                    B, Ch, Ek.

Berg, Egon                 Studienrat                          M, Ph.
Erdmann, Dr. Rudolf       Studienrat               D, G, E.

Hochsieder, Ernst      Studienrat                           Lb, E.

Klemm, Werner          Studienrat                    D, Ek, G

Matthes, Isolde           Studienrätin                 D, E, F.
Niggemann, Heinz-Otto  Studienrat                Mu, E.

Pfauth, Siegfried        Studienrat                    Ku.

Priwitzer, Josef          Oberschullehrer                      D, L

Spiegel, Willy            Oberschullehrer                      El, E, F.

Burkhardt, Otto                        Studienassessor                     M, Ph.
Grupp, Dr. Heinrich       Studienassessor                  L, Gr, G.        
Kurz, Dr. Dora                        Studienassessorin                     E, D, F.
Markert, Herbert                     Studienassessor                        M, Ph.
Pfündel, Albrecht           Studienassessor                  M. Ph.
Fach, Lore                    HWT-Lehrerin                      Ha, Hw.LB.
Pietsch, Adelheid            Assessorin d. L.                 Lb, B, Ek.
Berg, Wilhelmine           Oberschullehrerin,              El, F.

Religionsunterricht

katholisch                   Ohrnberger, Ludwig, Dekan
                                           Lanig, Toni, Katechetin

evangelisch                 Pfähler, Hans, Dekan
                                   Reusch, Adolf, Stadtpfarrer
                                               Trömel, Friedrich, Pfarrer
                                          Zeller, Dankwart, Vikar
                                          Bez, Erna, Katechetin
                                          Kirchner, Walter, Jugendwart
 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Armin Ziegler